Hướng dẫn thực địa về lừa dối

Một thí nghiệm tâm lý học đông người tiết lộ rằng khi nói đến sự không trung thực, có ba loại người.

triocean / Getty

Bằng công nghệ mới nổi từ arXiv

Mọi người đều quen thuộc với cảm giác sốc và phản bội khi bị lừa dối. Đồng thời, mọi người đã quen với sự cám dỗ nói dối để mang lại lợi ích cho bản thân