Nghiên cứu hiệu quả: Chọn từ khóa hữu ích

Sử dụng Từ khóa trong nghiên cứu là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu. Xếp hạng cho các từ khóa phù hợp có thể làm hoặc phá vỡ nghiên cứu của bạn.
Tuy nhiên, có một số dự phòng khi sử dụng các từ khóa mà chúng ta cần quan tâm. Điều đó đang được nói, đây là một số mẹo để xem xét về cách chọn cẩn thận từ khóa và những sai lầm cần tránh.

 Thực hiện theo các hướng dẫn mà bài nghiên cứu của bạn cung cấp về các từ khóa.
 Liệt kê tất cả các thuật ngữ bạn sẽ sử dụng cho các tài liệu nghiên cứu có liên quan đến chủ đề của bạn. Có khả năng cao là các cụm từ bạn chọn tương tự như những gì các học giả khác có thể sử dụng khi tìm kiếm.
 Chọn cụm từ bao gồm hai đến bốn từ.
 Tránh sử dụng các thuật ngữ đã có trong tiêu đề của bạn, đặc biệt nếu tài liệu nghiên cứu của bạn nói không bao gồm chúng. Tiêu đề của bạn có thể tìm kiếm được và sẽ được tính trọng số (được đánh dấu để có trọng số lớn hơn bởi mã lập trình), vì vậy các từ khóa nên chứa danh sách các từ bổ sung cho nội dung tiêu đề của bạn. Ngay cả khi tạp chí của bạn không giới hạn sử dụng từ tiêu đề trong từ khóa, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các thuật ngữ thay thế khác nhau.
 Từ khóa nên chỉ ra vấn đề chung; tuy nhiên, chúng không nên quá rộng.
 Nếu nghiên cứu của bạn bao gồm một phương pháp hoặc kỹ thuật chính, hãy đảm bảo thuật ngữ cho nó có thể được tìm thấy trong tiêu đề hoặc từ khóa của bạn. Với điều đó, hãy cẩn thận với chính tả hoặc viết hoa của bạn. Mặc dù các công cụ tìm kiếm, theo mặc định, bỏ qua các quy tắc viết hoa, gạch nối có thể là một vấn đề. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng hình thức bằng văn bản được công nhận chính thức của từng thuật ngữ chính. Không làm như vậy có thể dẫn đến ít lượt truy cập cho bài viết của bạn.
 Hãy nghĩ về bất kỳ thuật ngữ thay thế được tìm thấy trong tiêu đề của bạn. Các điểm như viết tắt, viết tắt và các tên viết tắt hoặc tên thay thế khác cho chủ đề của bạn là một số trong những cân nhắc bạn cần suy nghĩ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi sử dụng các từ viết tắt có thể có ý nghĩa khác. Ví dụ: HIV sẽ là một từ viết tắt an toàn vì hầu hết các lần truy cập sẽ liên quan đến căn bệnh này. Thuật ngữ, mặt khác, ARC có ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực: lập trình máy tính, kỹ thuật, toán học và sinh học, chỉ để nêu tên một số. Do đó, nếu chúng ta muốn nói đến định dạng tệp ARC, thì chúng ta nên sử dụng cụm từ, định dạng tệp ARC ARC, tên là một từ khóa.
 Trước khi gửi bài nghiên cứu của bạn, đảm bảo kiểm tra kỹ tất cả các từ khóa. Khi bạn nhập từ khóa của mình vào các cơ sở dữ liệu tạp chí và học thuật khác nhau như Google Scholar, kết quả có bao gồm các bài viết tương tự như chủ đề của bạn không? Nếu không, hãy chắc chắn sửa đổi các điều khoản cho đến khi họ làm.
 Sử dụng các trình tạo từ khóa một cách thận trọng. Một số trang web như trang được cung cấp bởi Đại học Texas cung cấp trình tạo từ khóa hoặc công cụ lập kế hoạch từ khóa để giúp bạn nghĩ về các thuật ngữ khác bạn có thể đưa vào. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng những từ đó thực sự liên quan đến chủ đề trên giấy của bạn.

Do đó, với tất cả các mẹo này, các từ khóa rất cần thiết để lọc lượng tài nguyên có sẵn. Ngày nay, sinh viên muốn học nhanh và thông minh. Opet tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ trong việc đảm bảo giúp sinh viên có thể thực hiện nghiên cứu hiệu quả. Hãy là một phần của giáo dục của chúng tôi
biến đổi. Cứ liên lạc nếu cần.

Để tìm hiểu thêm về Õpet, hãy nhớ truy cập các trang truyền thông xã hội của chúng tôi dưới đây:

Trang web chính thức: https://opetfoundation.com/

Twitter: https://twitter.com/opetfoundation

Telegram: https://t.me/Opetfoundationgroup

Trung bình: https://medium.com/@opetbot

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3735418

YouTube: https://www.youtube.com/c/OpetFoundation

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/opet-foundation/