Nguyên tắc đạo đức cho nghiên cứu truyền thông xã hội với các nhóm dễ bị tổn thương

Chúng tôi thừa nhận rằng dữ liệu truyền thông xã hội có thể nhận dạng từ các nhóm dân cư bị thiệt thòi có thể được sử dụng để hình sự hóa và giam giữ các cộng đồng da màu. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng dữ liệu chúng tôi thu thập và phương pháp có khả năng gây hại nếu sử dụng không đúng cách hoặc rơi vào tay kẻ xấu. Do đó, SAFElab đã phát triển một bộ hướng dẫn đạo đức mô tả quá trình nghiên cứu của chúng tôi, hợp tác với khoa học dữ liệu và các nỗ lực phổ biến. Bản chất công việc của chúng tôi đòi hỏi sự cân nhắc chủ động, lặp đi lặp lại và luôn thay đổi đạo đức để ngăn chặn mọi tác hại tiềm ẩn có thể xảy ra với các cộng đồng nơi chúng tôi làm việc và từ đó dữ liệu của chúng tôi bắt nguồn. Các hướng dẫn đạo đức sau đây là bước đầu tiên để đối mặt với những thách thức phát sinh từ công việc của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội để bao gồm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo như một công cụ để ngăn chặn bạo lực trong các cộng đồng bị thiệt thòi.

Minh bạch

 • Ưu tiên danh sách các nhu cầu của cộng đồng xung quanh phòng chống bạo lực, cập nhật danh sách này khi nhu cầu mới trở nên rõ ràng
 • Mô tả quy trình thu thập và phân tích dữ liệu của chúng tôi và cách thức sử dụng và áp dụng dữ liệu
 • Triệu tập một ban cố vấn gồm các chuyên gia trong lĩnh vực này, nhân viên phòng chống bạo lực và các thành viên cộng đồng (bao gồm cả thanh niên trước đây có liên quan đến băng đảng) (Các cuộc họp hàng tháng)
 • Xác nhận cộng đồng và đánh giá các quyết định xung quanh phân tích dữ liệu và ghi nhãn của chúng tôi

Thu thập dữ liệu

 • Ủy ban đánh giá thể chế (IRB) phê duyệt cho tất cả các nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên, do IRB coi dữ liệu truyền thông xã hội công cộng là miễn trừ, chúng tôi phải tìm cách giải trình khác
 • Dữ liệu truyền thông xã hội mà chúng tôi làm việc xuất phát từ dân cư khó tiếp cận, điều này khiến cho sự đồng ý không chỉ khó có được, mà còn không hợp lý để mong đợi. Chúng tôi đang làm việc để tìm ra những cách khác để bảo vệ những người trẻ tuổi tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi:
 • Sự đồng ý của cộng đồng
 • Sự đồng ý của thành viên gia đình

Phân tích dữ liệu

 • Hệ thống chú thích được bảo vệ bằng mật khẩu
 • Không ai ngoài nhóm nghiên cứu của chúng tôi có quyền truy cập vào dữ liệu
 • Chúng tôi đang xem xét để tất cả các nhà chú thích dữ liệu của chúng tôi ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về tầm quan trọng của việc không chia sẻ dữ liệu với bất kỳ ai
 • Cuộc trò chuyện hàng tuần về đạo đức công việc của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên xem xét lại công việc của mình và tạo không gian cho bất kỳ ai trong nhóm đưa ra bất kỳ vấn đề đạo đức nào và giải quyết các vấn đề được đưa ra bởi những người bên ngoài nhóm nghiên cứu của chúng tôi, bao gồm các đối tác tổ chức và thành viên cộng đồng

Chia sẻ dữ liệu

 • Chúng tôi hiện không chia sẻ bất kỳ bộ dữ liệu nào của chúng tôi với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ ai sử dụng các phương pháp trừng phạt và hình sự hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các thực hành này với các đối tác cộng đồng của chúng tôi

Thuyết trình nghiên cứu và công việc có thể xuất bản

 • Dữ liệu truyền thông xã hội văn bản:
 • Không còn sử dụng tên người dùng
 • Thay đổi văn bản của bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội để khiến nó không thể tìm kiếm
 • Chủ động xóa bài đăng trên mạng xã hội và người dùng khỏi bộ dữ liệu của chúng tôi đã ở chế độ riêng tư hoặc bị xóa / tạm ngưng khỏi một nền tảng nhất định
 • Dữ liệu truyền thông xã hội hình ảnh:
 • Không có tên người dùng
 • Không có hình ảnh khuôn mặt
 • Hình ảnh từ bộ dữ liệu của chúng tôi trong công việc có thể xuất bản
 • Không có hình ảnh từ bộ dữ liệu của chúng tôi
 • Sử dụng hình ảnh chung sáng tạo tương tự trong tác phẩm có thể xuất bản của chúng tôi làm ví dụ
 • Cung cấp URL được bảo vệ bằng mật khẩu cho người đánh giá với các ví dụ ẩn danh của bài đăng trên mạng xã hội và bài đăng có hình ảnh từ bộ dữ liệu của chúng tôi