Các nhà nghiên cứu tìm cách bắt chước các thử nghiệm lâm sàng bằng cách sử dụng di truyền học

Một kỹ thuật gọi là ngẫu nhiên Mendel có thể là công cụ dược phẩm mang tính cách mạng đang chờ đợi

Minh họa: Mạnhxin Li

Bởi Gary Taubes

Vào tháng 1 năm 1977, năm cuộc điều tra về sức khỏe mang tính bước ngoặt, dẫn đầu bởi Nghiên cứu Tim Framingham nổi tiếng, đã báo cáo một tiết lộ về cuộc nổi bật của người nổi tiếng về HDLật